Veronika - Hravá angličtina

17:00 - 17:45

Veľkáči

Vek: 3 – 6 rokov, (1x do týždňa. Deti navštevujú kurz samostatne alebo podľa dohody.)

Veronika: pondelok: 17:00 - 18:00
Cena: 50 Eur (v cene 8 lekcií + možnosť dvoch náhradných hodín)
 

Komunikačným jazykom pre všetkých je angličtina.

Ovládanie cudzích jazykov je v dnešnej dobe nevyhnutné na každej pracovnej pozícii. Nie každý má jazykový talent, niekto sa učí pomalšie, niekto rýchlejšie. Čím skôr však začneme, tým ľahšie si bude dieťa osvojovať cudzí jazyk v budúcnosti. Kurzy prebiehajú  hravým spôsobom, aby malí účastníci ani nepostrehli, že sa učia.

Srdečne Vás pozývame na zábavný kurz angličtiny, kde deti „nasávajú“ jazyk  podobným spôsobom, ako sa učia svoj materinský. Základom sú zážitky – pri pohybových cvičeniach, prostredníctvom piesní, deti získavajú slovnú zásobu a pri situačných hrách si osvojujú najbežnejšie používané frázy. 

Deti si vytvoria základné návyky učenia sa a pozitívny vzťah k angličtine - stane sa prirodzenou  súčasťou ich života. 
Prax ukazuje, že deti, ktoré sa venujú angličtine od útleho veku, učia sa rýchlejšie a ľahšie, sú o krok vpred pred svojimi rovesníkmi, ktorí začali s angličtivou neskôr.

 

Lektorka Mgr. Veronika Paštéková

vyštudovala produkciu a mamažment so zameraním na angličtinu na VŠMU. Pracuje v Stredoeurópskom dome fotografie. Angličtinu aktívne využíva pri pravidelných cestách do Británie, príležitostne do USA. Učeniu detí sa venuje 8 rokov, jej dcérka je vychovávaná bilinguálne, vo veku 4 rokov hovorí plynule po anglicky.