O nás


Rodinné centrum EDUgarden v Podunajských Biskupiciach vás pozýva na:
- detské kurzy angličtiny so slovenskou lektorkou alebo native speakrom - malkáči, školáci
- konverzačné kurzy angličtiny pre dospelých s native speakrom
- individuálne konverzácie s native speakrom

Anglický kurz pre deti
Najlepší spôsob prípravy na školu je hra.
Ako matka som sa s dcérkou zúčastnila mnohých kurzov. Časom som začala selektovať, ktoré mali zmysel a neboli len stratou času a peňazí. V prvom rade musí kurz viesť odborník, dobrý pedagóg, čo má vzťah k deťom. V druhom rade by na kurze mal byť malý počet detí, ideálne 6. Program musí byť prispôsobený možnostiam dieťaťa vzhľadom na jeho vek.

Rodinné centrum EDUgarden ponúka detské kurzy zamerané na anglický jazyk. Spolupracujeme len s vysoko kvalifikovanými lektormi a native speakrami. Vďaka maximálnemu počtu šesť detí pri všetkých aktivitách garantujeme individuálny prístup ku každému účastníkovi.

Prečo by deti mali chodiť na kurzy?

 • zmysluplne strávený čas
 • zdokonalenie intelektuálnych či motorických zručností
 • prehĺbenie vzťahu rodič dieťa pri malkáčikoch
 • socializácia, nadväzovanie nových vzťahov
 • radosť z nadobúdania nových zručností 


Anglický kurz pre dospelých - konverzácia
Anglická konverzácia sa zameriava na rozprávanie a počúvanie v angličtine s cieľom rozvíjať komunikačné schopnosti. Kurz je vhodný pre mierne pokročilých študentov. Jednotlivé hodiny na seba nenadväzujú. Témy sú navrhnuté tak, aby zvýšili vaše jazykové zručnosti, sebavedomie a podporili plynulú konverzáciu. Ponúkame individuálne aj skupinové hodiny. 

Grafomotorický kurz

Okrem jazykových, pohybových či umeleckých kurzov ponúkame špecializovaný Grafomotorický kurz. Jednou z najväčších zmien v živote dieťaťa aj rodičov je nástup do školy. Prvý ročník môže byť radostný, pohodový, ale aj frustrujúci.

Grafomotorika je súbor psychomotorických zručností. Patrí sem hrubá a jemná motorika, zrakové, sluchové vnímanie, pamäť, rečový prejav. Stačí, aby jedna z funkcií nebola dostatočne rozvinutá a písanie či čítanie je sťažené. Náš kurz pomôže získať potrebné zručnosti pre ľahšiu adaptáciu. Je vhodný pre deti od 3 rokov, ale užitočný môže byť ešte aj pre prváčikov.

Rozvrh kurzov


Pondelok:

Veronika - Hravá angličtina

17:00 - 17:45
Vek: 3 – 6 rokov

Lewis - Hravá angličtina - predškoláci

17:45 - 18:30
Vek: predškoláci

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok:

ALL PARTIES >>

Podmienky a platby


MOŽNOSTI PLATBY:

 1. prevodom na číslo účtu: SK89 0200 0000 0020 2806 4451
  do poznámky uveďte prosím meno a priezvisko
 2. v hotovosti, priamo v centre Edugarden
  Kurz je potrebné uhradiť minimálne 5 dní pred začatím kurzu.

PODMIENKY KURZOV:

Dieťatko prichádzajúce na kurz musí byť zdravé. Kurzovné sa vracia len z dôvodu neotvorenia kurzu.

 

Náhrada za vopred ospravedlnené hodiny:
Vymeškanie hodiny je potrebné nahlásiť mailom najneskôr večer pred konaním hodiny.

Edugarden je malé rodinné centrum s vysoko kvalifikovanými lektormi. Ku každému klientovi sa snažíme pristupovať individuálne. Na hodine je maximálne 6 účastníkov, preto z kapacitných dôvodov nedokážeme umožniť náhradu všetkých vymeškaných hodín.

Počas jedného kurzu má dieťa nárok na náhradu jednej riadne ospravedlnenej hodiny. Túto si môže dieťatko vyčerpať na záver kurzu špeciálnou náhradnou hodinou.

Počas jedného kurzu má dospelý nárok na náhradu jednej riadne ospravedlnenej hodiny. Túto si môže vyčerpať na záver kurzu špeciálnou náhradnou hodinou.